Jumaat, November 13, 2009

Forum Kepustakawanan Festival Membaca 2009

Forum Kepustakawanan sempena Festival Membaca 2009 anjuran Perpustakaan UTeM ini berlangsung di Ruang Pengguna Perpustakaan UTeM pada 12 November 2009. Forum bertemakan 'Melestarikan Perpustakaan Sebagai Gedung Kecemerlangan Ilmu' ini mempunyai beberapa objektif, antara lain memupuk kesedaran akan kepentingan membaca sepanjang hayat dan menjadikannya sebagai satu budaya serta menanam budaya membaca bagi melahirkan masyarakat yang berpengetahuan dan berfikiran kreatif.

Panel-panel forum terdiri daripada Mohamad Nizam Ayof, Penyelaras Pusat Pengajian Siswazah, Ahmad Faizal Abdul Rahman, Penolong Pendaftar, Pejabat HEPA dan Muhammad Thoriq Mohamad Zaid, Timbalan YDP Majlis Perwakilan Pelajar UTeM manakala pemudahcaranya ialah Professor Dr. Md. Dan Md. Palil, Professor di Fakulti Kejuruteraan Pembuatan.

Di antara isu dan cabaran yang dibangkitkan oleh panel ialah dari segi budaya dan sikap masyarakat, teknologi, peranan perpustakaan dan peranan kerajaan dalam menggalakkan pembacaan.

Dari kacamata pendidik, Mohamad Nizam melihat teknologi banyak memberi impak yang besar kepada membaca dengan adanya internet di mana ianya dapat menyalurkan bahan bacaan yang lebih meluas dan selektif kepada pembaca manakala beliau berpendapat pustakawan juga perlu memainkan peranan dalam memantapkan diri dengan keupayaan menguasai Bahasa Inggeris bagi menarik pengguna perpustakaan yang mungkin sebahagiannya terdiri daripada pensyarah-pensyarah asing. Beliau mengharapkan agar perolehan pangkalan data oleh perpustakaan hendaklah berteks penuh tidak sekadar abstrak kerana ini tidak membantu sepenuhnya para penyelidik. Di samping itu, bagi meningkatkan mutu penyelidikan, beliau berpendapat ada keperluan pihak perpustakaan mengawal dari segi plagiat di mana wujudnya perisian yang mampu mengesan plagiat di kalangan pelajar semasa menyiapkan tugasan yang diberikan pensyarah.

Beliau juga menyentuh dari segi pembacaan di mana mencadangkan kaedah 'reverse' di mana bukan ibu bapa membaca untuk anak sebaliknya anak membaca kepada ibu bapa bila mana anak sudah membaca bahan tersebut. Beliau menyatakan di sekolah-sekolah tadika juga telah menjadi lumrah di mana bila anak-anak sudah mampu membaca, bahan bacaan kerap ditukar-tukar bagi mengelakkan kebosanan dan menggalakkan minat membaca pada peringkat awal lagi. Ada juga cadangan untuk diadakan bookstart bila mana di satu-satu kawasan, dicadangkan ada dua atau tiga famili dijadikan keluarga angkat dalam memupuk minat membaca. Mohamad Nizam mencadangkan agar buku-buku yang yang sudah dilupuskan boleh diserahkan kepada Jabatan Penjara kerana mereka yang masih di dalam penjara juga perlukan pembacaan.

Dari sudut pentadbir pula, Ahmad Faizal berpendapat ada keperluan masyarakat ke perpustakaan kerana di sana ada ilmu dan beliau membandingkan orang berilmu dan tidak berilmu di mana itulah langkah permulaan mendapatkan ilmu. Beliau menyarankan agar tujuan membaca bukan setakat membaca untuk lulus peperiksaan sebaliknya membaca untuk diri sendiri bagi mendapatkan ilmu pengetahuan.

Dari sudut pelajar pula, Muhammad Thoriq bersetuju dengan peranan yang dimainkan oleh perpustakaan pada masa kini di mana banyak membantu pelajar dari segi penyediaan bahan dan perkhidmatan perpustakaan. Pelajar dapat menikmati kemudahan ini tanpa mengeluarkan perbelanjaan yang besar dalam mendapatkan maklumat yang diperlukan. Beliau membandingkan tabiat membaca di kalangan masyarakat Jepun yang jauh berbeza dengan masyarakat di sini dan menyarankan agar diwujudkan satu KPI dalam mencapai matlamat membudayakan membaca di kalangan masyarakat.

Rumusan dari sesi forum ini, perpustakaan dapat dilestarikan dengan adanya aktiviti-aktiviti seperti Festival Bulan Membaca yang dapat menarik pengunjung di samping peranan sedia ada perpustakaan pada masa kini.

Forum yang dihadiri peserta seramai 120 orang ini yang terdiri daripada jabatan dan agensi kerajaan, sekolah-sekolah dan IPT di sekitar Negeri Melaka ini berakhir pada jam 4.00 petang. Forum ini dianggap berjaya mencapai matlamatnya di mana beberapa soalan berkaitan isu berkenaan dibangkitkan oleh peserta.0 ulasan:

Catat Ulasan